NL | EN
Privacy verklaring
Tennesseedreef 18-20 3565 CJ UTRECHT
receptie@veilinghuispeerdeman.nl 030-2610485

Veilinghuis Peerdeman B.V., gevestigd aan Tennesseedreef 18-20, 3565 CJ UTRECHT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens zijn: Tennesseedreef 18-20, 3565 CJ UTRECHT +31302610485, www.veilinghuispeerdeman.nl, receptie@veilinghuispeerdeman.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Veilinghuis Peerdeman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- aanhef (De heer/mevrouw)
- voorletters en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- wijze van autorisatie (via bank of kopie ID*)
- bankrekeningnummer indien u goederen via ons veilinghuis verkoopt** 

* Kopieën van legitimaties worden na inzien verwijderd.
** Uw bankrekeningnummer wordt niet opgeslagen in uw online account.
Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Veilinghuis Peerdeman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op de AVG-grondslag (Algemene verordening gegevensbescherming) “noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst” voor: 

- het maken van een account
- het aan- of verkopen van goederen
- het bekijken van uw biedingen en/of inbreng via uw online account, zolang de betreffende veiling online staat
- het bezorgen of ophalen van goederen

Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Veilinghuis Peerdeman B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Veilinghuis Peerdeman B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met een derde partij als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Veilinghuis Peerdeman B.V. gebruikt enkel functionele cookies die essentieel zijn om onze website technisch goed te laten werken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt uw persoonsgegevens inzien of corrigeren via de persoonlijke instellingen van uw online account. Als u uw account wilt verwijderen kunt u een e-mail met dit verzoek sturen naar receptie@veilinghuispeerdeman.nl 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Veilinghuis Peerdeman B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via receptie@veilinghuispeerdeman.nl

Sluit deze pagina (en ga terug naar de pagina waar u was)Veilinghuis Peerdeman B.V.
Tennesseedreef 18-20
3565 CJ UTRECHT
The Netherlands
Telefoon: +31(0)302610485
receptie@veilinghuispeerdeman.nl

Kamer van Koophandel: 58086854
BTW-nummer: NL852867815B01

ING BANK:
NL61INGB0003522641